Schach-Termine 2018/19

Sept18-Feb19
März19-Aug19
 
September 18 Oktober 18 November 18 Dezember 18 Januar 19 Februar 19
1  1  1  1  1  1 
2  2  2  2  2  2 
3  3  3  3  3  3BOL 6.
4  4  4  4  4JBEM HAL 4 
5  5  5  5  5JBEM HAL 5 
6  6  6  6  6JBEM HAL 6 
7  7  7  7  7  7 
8  8  8  8  8  8 
9  9  9  9  9  9 
10  10  10SHC MER 10  10  10 
11  1126. 11BOL 3. 11  11  11 
12  12Magde- 12  12  12  12Landes-
13  13burger 13  13  13  13jugend-
14  14Open 14  14  14  14einzel-
15  15  15  15  15  15meisterschaft
16  16  16  16BOL 5. 16  16Sa-Anhalt
17  17  17  17  17  17 
18  18  18  18  18  18 
19  19  19  19  19SHC SGH 19 
20  20  20  20  20  20 
21  21BOL 2. 21  2112.Offene 21  21 
22  22  22  22Südharz- 22  22 
23BOL 1. 23  23  23meisterschaft 23  23 
24  24  24  24  24  24BOL 7.
25  25  25BOL 4. 25  25  25 
26  26XII.Falken- 26  26  26  26 
27  27seer 27  27  27  27 
28  28Open 28  28  28  28 
29  29  29  29  29    
30  30  30  30  30    
   31     31  31